MONTSENY.COM
EXCURSIONISME

MONTSENY.com
TRAVESSA DEL MONTSENY 
Marxa excursionista de  resistència  que  es  realitza  al massís  del Montseny, organitzada  per  la  Secció  de  Muntanya de Taula de Joves Comtal (membre de  la  Federació  d’Entitats  Excursionistes  de Catalunya).
L’encant natural d’aquestes muntanyes amb la  seva  diversitat  de  fauna,  flora i accidents geogràfics és el millor escenari per combinar esport, salut i lleure.
GUIES DEL MONTSENY
Dins l'àmbit excursionista, realitzem excursions quinzenals durant tot l'any. Les nostres sortides van dirigides al gran públic, tenen graus de dificultat i de duresa molt diversos i les realitzem principalment per tot el territori català. La mitjana d'assistents ronda la vintena i procurem que els grups no sobrepassin la trentena de persones. El promig d'edat dels assistents oscil.la entre 30 i 40 anys, i per sexes, les noies són lleugerament majoritàries.